Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítáme Vás na webové stránce Jarního edukačního urologického sympózia – JEUS 2021.

V minulém roce jsme Vás zvali k účasti na 5. ročníku Jarního edukačního urologického sympózia (JEUS) České urologické společnosti. Když jsme minulý rok na jaře setkání z důvodů COVID-19 odvolávali, těšili jsme se na podzimní konferenci ČUS a JEUS 2021 v Táboře. Bohužel, realita je jiná a ani letos nebudeme moci JEUS v Táboře uspořádat a chystáme pro Vás elektronickou verzi sympózia.

Co můžete očekávat? Přehledné přednášky zaměřené na každodenní praxi jak nemocniční, tak ambulantní sféry a vzdělávací kurzy. Tábor reálně neuvidíte, ale budeme se snažit alespoň o jeho krátkou prezentaci.

Doufáme, že si letošní virtuální JEUS užijete a těšíme se za rok na viděnou v Táboře!

Za tým organizátorů a výbor ČUS

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. a MUDr. Jan Kasl 


Pozvánka předsedy ČUS ČLS JEP prof. MUDr. Romana Zachovala, Ph.D., MBA


REGISTRACE

Účast na konferenci bude možná jen po předchozí registraci.

Registrace je pro členy České urologické společnosti ČLS JEP, Slovenské urologické společnosti SLS,  zdravotní sestry pracující v urologii i jiné lékařské odbornosti ZDARMA.

JAK SE PŘIPOJIT: všichni registrovaní účastníci dostanou před termínem konání mailem podrobné pokyny pro sledování živého vysílání.


AKREDITACE

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Sesterská sekce je odborně garantována Českou asociací sester.